Disco Elysium Wiki
Advertisement
Disco Elysium Wiki

Elysium, Disco Elysium oyununun üzerine kurulduğu bölgedir. Bu terim, Dolorian çağının bir sevgi sözcüğüdür.

Tarih[ | ]

Bkz: Timeline

Elysium'un insanlık tarihi, kabaca bizim kendi çağlarımıza benzeyen birçok farklı çağları olan altı yüz yıllık bir geçmişe dayanmaktadır: Altı yüz yıl önce Perikarnassian dönemi (Bronz Çağı'na tekabül eder), Francogierian dönemi (erken Orta Çağ), Dolorian çağı (Rönesans), ve ideoloji çatışmalarının [[Antecentennial Revolution] ile doruğa ulaştığı Yeni (modern çağ).

Dolorian Çağı, yaygın olarak insanlığın altın çağı olarak nitelendirilir. Bir Dolarian bilgesi, Masum Dolores Dei'nin aydınlanmacı hükmü ile bağlantılı bir tür çok yönlü entelektüeldir. Onun kendini yetiştirme ve sosyal yardımlaşmaya karşı eşi benzeri görülmemiş ilgisi, Occident halkının sanat, bilim, felsefe ve politika ile yoğun bir şekilde uğraşmasına yol açmıştır. Entelektüel çalışmaya yönelik böyle bir hevesin neredeyse modası geçmiş olduğu düşünülmektedir.

Devrim, Communistslerin ve kapitalistlerin arasındaki çatışma ile durmadan gelişen çatışmayla dolu bir mücadeleydi. Devrimin başarısız olması bile tarihin sonu anlamına gelmedi: Şüphesiz, kısa bir süreliğine, serbest piyasa ekonomisi türümüz için nihai ve alternatifsiz yaşama şekli olarak gözükmüştü, ama otuzlu yılların borsa çöküşü ve isolalarda yükselen savaşlar, bu kavramı geri dönüşü olmayacak şekilde tarihin çöp kutusuna attı. '51 yılında, dünya nüfusunu 3.6 milyar insana ek olarak belirlenmemiş olmakla birlikte tahmini yaklaşık 1 milyar civarı Seol vatandaşı oluşturmaktadır. Dünya, Yeesut, Semine, Sarmiriza ve özellikle daha iyi çatışma koridorları olan bölgelerde, yıkıcı kapitalizmi güçlendiren çatışmalarla parçalanıyor: Yerel otoritelerin askeri zulmü bildirme konusundaki huzursuzluğu ve isteksizliği, Krenel gibi özel askeri şirketlerinin, herhangi bir zorlukla karşılaşmadan Senorita Pineapple Şirketi gibi şirketlerin kârlarını yükseltmek için faaliyet göstermelerine imkan sağlıyor.[1]

Pale, dünyanın bir endemik parçasıdır ve 2.6 milyar yıl önce anaerobik hayatı yok eden ve organizmaların oksijenli solunuma başlamasıyla sonuçlanan büyük oksidasyon olayına benzer bir şekilde, sıradaki büyük yok oluş olayına neden olacağı beklenen bağ dokudur.

Geography[ | ]

The world of Elysium is unique in that it is not a single contiguous landmass, but consists of vast continents of matter - isolas - surrounded by a separative tissue. This tissue is called the pale and is the most dominant geological feature of the world, the inter-isolary mass. The world's appearance is startling and features a dark grey corona, rarefied envelope of matter surrounding the darkened disc of the planet. That is, if Elysium can still be considered a planet: The isolas are vast swathes of land disrupted by nothingness. There are grey flares and prominences, even arcs above entire isolas... The images are blurry, but if there was a sphere in there it certainly looks like it fractured a long time ago.[2]

Isola is a Messinian word for a continent of matter -- enveloped on all sides by the pale. Also: isolation, or land mass. In the last four centuries humanity has discovered seven: Mundi, Seol, Samara, Graad, Katla, Iilmaraa, and Insulinde.[2]

The positions of the isolas relative to the Insulinde are as follows: Mundi to the north, Graad to the north-east, Samara to the east, Seol to the west.[3]

Speaking of extremes: At 18.9 km the dormant shield volcano Corpus Mundi is the world's highest summit.[4]

Mundi[ | ]

Mundi is the largest landmass and hosts some of the most powerful nations in the world. It's commonly referred to as the Old Old World. The nations that originated on this isola called it Mundi - the World - as it was all they knew, all they thought would be.

Notable places

Deora was one of the three Crown Cities of the Dolorian era, on the Mundi isola -- the other being Rheasilvia and Advesperascit. This theme is all about early airships and beautiful, sad, pearl-laden women. It's quite nice actually."

Kedra is a large nation in the mid-northern area of the Mundi isola, north of the Occident, between the Irmalan mountain range and the Pisantic mare interregnum.

Seol[ | ]

Seol is a protectionist, isolationist panisiolary state west of the Insulindian isola.

Samara[ | ]

One of the major isolar features is the Siigay archipelago.

Graad[ | ]

Katla[ | ]

Katla is the coldest isola, dominated by taiga and tundra.

There is a place far away in Katla, beyond a certain latitude known as *winter's orbit*, where there are 25 hours in a day. It is a tremendously cold place, abandoned to drunks and failed rock stars. Full of eternite, depression and half finished ski flying hills. The suru live there.

Iilmaraa[ | ]

Insulinde[ | ]

An oceanic isola, dominated by the eponymous ocean. The Insulindian ocean is the largest body of water on the planet, with the Face-A-La-Mer archipelago located at its heart. Its discovery three centuries before the current century was one of the greatest achievements of Queen Irene the Navigator of Suresne and Dolores Dei. The Great Skua (Stercorarius skua) is considered a symbol of its discovery - and the whole oceanic world of culture and commerce, torn apart by history.[5] 850 million people live on these little dots scattered across the vastness of the Insulindic.[6]

The archipelago consists of one large and one small island, both surrounded by numerous tinier islands and islets. Some of the smaller archipelagos are Ozonne, Laurentide, Perouse, Archipelagos, North Arcade Islands, and the East Arcade Islands. La Caillou, the greater island, contains Revachol, and is a single, fertile land mass, the fourth largest island in the world. The neighbouring Ozonne and Face-a-La-Mer island groups are archipelagos.[7]

Islands not part of La Caillou are collectively called Semenese Islands (Ile-de-Fantom). Banaital is one of the inhabited islands of the Semenese archipelago, near the pale. Covered in jungle. It was anchor point for the Seminese nationalists -- in the proxy war held on the islanders' territory. Olduvai is one of the major cities on the archipelago.[8]

The Southern islands are home to the Semenese, humans with a dark colored skin who are supposed to have arrived to the Insulinde archipelago four millenia - a full 3700 years before the Dolorian settlement - and are direct descendants of the Aereopagites of the ancient Perikarnassis. They have their own unique customs, with one of the more interesting being a belief in the possibility of immaculate conception from the pale.[9]

Political[ | ]

Name Isola Type Ideology
Graad Graad a member of the Coalition
Oranje Mundi Republic Moralism, member of the Coalition
Kedra Mundi
Mesque Mundi Republic Petrofascism, member of the Coalition
Meteo Mundi
Messina Mundi Republic Moralism, member of the Coalition
Revachol Insulinde Special administrative region

Previously: Monarchy and commune

Free market capitalism

Previously fascism, communism

Safre Samara Empire
Samara Samara Worker state Communism
Semenine Insulinde
Seol Seol Aristocracy/Feudalism?
Sur-la-Clef Mundi Moralism, member of the Coalition
Tien-En Samara
Vaasa Katla Social democracy
Ubi Sunt? Mundi
Vesper Mundi Republic Moralism, member of the Coalition

References[ | ]

Advertisement